Metale szlachetne

Złoto, srebro i platynowce

Metale szlachetne są szczególnym rodzajem surowców naturalnych, odpornych chemicznie, do których zazwyczaj zalicza się platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platynę) oraz dwa metale z grupy miedziowców: srebro i złoto.
W rozumieniu polskiego prawa, metalami szlachetnymi są: złoto, srebro, platyna i metale z grupy platynowców: iryd, osm, pallad, rod i ruten 
(w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami).
W wyrobach jubilerskich nie stosuje się metali szlachetnych w ich czystej postaci – są zbyt kruche i łamliwe. W celu zwiększenia odporności biżuterii na czynniki mechaniczne (odkształcenia, wygięcia, obtłuczenia itp.) stosuje się stopy różnych metali.


Próba i cecha

Próba to stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do całkowitej masy tego stopu (wyrażony z dokładnością do części tysięcznych). Inaczej mówiąc, próba informuje nas o zawartości danego kruszcu w stopie. Wysokość próby decyduje o wartości biżuterii.
W Polsce stosuje się następujące próby dla wyrobów biżuteryjnych:

  • złoto: 960, 750, 585, 500, 375, 333,
  • srebro: 925, 875, 830, 800,
  • platyna: 950.

Dla przykładu, przedstawiamy i wyjaśniamy klasyfikację prób złota:

próba 999 (próba 0) – zawiera 99,9% złota
próba 960 (próba 1) – zawiera 96,0% złota
próba 750 (próba 2) – zawiera 75,0% złota
próba 585 (próba 3) – zawiera 58,5% złota
próba 500 (próba 4) – zawiera 50,0% złota
próba 375 (próba 5) – zawiera 37,5% złota
próba 333 (próba 6) – zawiera 33,3% złota

Cecha jest znakiem urzędowym, który potwierdza wykonanie odpowiednich badań pozwalających określić rodzaj i zawartość metalu szlachetnego w wyrobie.
Cechowanie to wybicie lub wypalanie laserem specjalnego oznaczenia na wyrobie jubilerskim. 
Każdy wyrób z metali szlachetnych, który został przeznaczony do obrotu na terenie Polski, podlega obowiązkowi badania i cechowania przez organy administracji probierczej. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie wyrobów ze złota lub platyny o masie niższej niż 1 gram oraz wyrobów ze srebra o masie niższej niż 5 gramów. 
W Polsce, w skład cechy probierczej wchodzą:

  • litery (oznaczające poszczególne urzędy probiercze),
  • symbole (do każdego rodzaju metalu przypisany jest konkretny wizerunek postaci lub zwierzęcia),
  • liczby (oznaczające próbę, np. dla złota 999, 750, 585 itp).

Dodatkowo, do oznaczania wyrobów z metali szlachetnych stosuje się znak “MET”, a do kasowania cech lub oznaczeń na przedmiotach z metali szlachetnych znak “XX”.
Polskie cechy i znaki probiercze obowiązujące od 2012 roku prezentuje poniższa grafika.

Inne kraje posiadają własne oznaczenia cech probierczych – dla porównania, przedstawiamy cechy probiercze Węgier i Czech.

Dwa systemy miernicze dla złota

W Europie, do cechowania wyrobów jubilerskich ze złota najczęściej wykorzystuje się system prób. W Stanach Zjednoczonych i w części krajów orientalnych zawartość czystego złota w stopach metali wyraża się w skali karatowej. “Karat” jest tutaj miarą zawartości i jednocześnie miarą czystości złota w stopie. Czyste złoto, które zawiera 100% pierwiastka Au, oznacza się umownie jako złoto 24-karatowe. 
Obydwa te systemy – system prób i skalę karatową – można porównywać, przeliczać i stosować zamiennie. Poniższa tabela przedstawia zestawienie obydwu systemów.

Złoto w % System europejski (próby) System karatowy
100% 999 24k
95,8% 958 23k
91,6% 916 22k
87,5% 875 21k
75% 750 18k
58,3% 583 14k
37,5% 375 9k

Ważne! Karat to również jednostka masy kamieni szlachetnych i oznacza wtedy zupełnie co innego.


Badanie próby

Każdy wyrób jubilerski powinien posiadać cechę probierczą – świadczy ona o jakości oraz o wartości produktu. 
Jeżeli chcemy uzyskać informację o posiadanej biżuterii i chcemy by została zbadana, niezbędna jest wizyta w urzędzie probierczym - koszt wykonania pojedynczej ekspertyzy stopu złota w urzędzie probierczym to około 50 zł,  a w przypadku srebra – kilkunastu. 

Informacje o plikach cookies
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.